Sidhuvud
Kungörelse

Förfallna t.om        Auktion
2019-04-30        2019-07-09
2019-05-31        2019-08-13
2019-06-30        2019-09-10
2019-07-31        2019-10-08
2019-08-31        2019-11-12Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se


Nyheter

[2019-09-06]
Ny auktion Pantbanken Frölunda torg 6-10 september

[2019-09-05]
Ny Auktion Pantbanken Järntorget 10-13 september

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: