Sidhuvud
GDPR

Policy gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR

Bakgrund
AB för Pantbelåning i Göteborg (bifirma Göteborgs Pantbank) samt moderbolaget Future Pawnbroker in Scandinavia AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet.

Behandling mm av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du ger samtycke och/eller ingår ett av avtal med oss. Vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar beror på vilken typ av avtal du ingår med oss.
Vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund samt med stöd av följande lagar och förordningar.
• Pantbankslagen (1995:1000)
• Lag om åtgärder mot penningtvätt mm (2017:630)
• Bokföringslagen (1999:1078)
• Lag om distansavtal (2005:59
Dina uppgifter sparas i 7 år med stöd av ovanstående lagstiftning därefter raderas uppgifterna om inga nya transaktioner tillkommit.

Samtycke
Genom att ingå avtal med oss
Tredje part och dina personuppgifter
Vi delar inte dina uppgifter med andra än ovanstående bolag.
Vår IT support kan behandla uppgifter i samband med drift, underhåll och utveckling som personuppgiftsbiträde.

Dina rättigheter
GDPR ger dig en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter.
Du kan;
• begära ut ett registerutdrag
• begära rättning av uppgift
• när som helst återkalla samtycke
• motsätta dig direkt marknadsföring
• begära radering av uppgifter om detta inte strider mot gällande lagstiftning

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig gdpr@pantgbg.se
Nyheter

[2022-05-12]
Ny auktion Frölunda torg 12-18 maj

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: